Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Bodza és Szeder Családi Napközi

Kommunális adó

Kiterjed Koroncó Község illetékes területén található valamennyi lakásra, illetve olyan beépítetlen telekre, amelyre lakás építhető. Az adókötelezettség kiterjed azokra a község területén található nem magánszemély tulajdonában álló lakásokra is amelyekre nézve magánszemély bérleti jogviszonyt tart fent.

Az adó alanya: Az aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezői jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Ettől a szabálytól a magánszemélyek közös megegyezéssel, írásban megkötött és az adócsoporthoz benyújtott megállapodással eltérhetnek.

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése: Az adófizetési kötelezettség bevallással keletkezik. A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a változás ( keletkezés, megszűnés, tulajdonváltozás, stb. ) bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell a adócsoporthoz benyújtani. A kommunális adót – a benyújtott adóbevallás alapján – az adóhatóság állapítja meg, összegét határozattal közli. Mindaddig, míg a kommunális adójának összege nem változik, újabb határozat kiadásra nem kerül sor.                  A  bejelentési kötelezettség mind az eladót mind a vevőt terheli. Aki bejelentési kötelezettségének  a megadott határidőn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti ki, mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó mértéke: ingatlanonként 9.000,- Ft/év

Az adó megfizetésének határideje: Az adózó kommunális adóját két egyenlő részben, az adóév március 15-ig, valamint  szeptember 15-ig fizetheti meg Koroncó Község 11737007-15366708-0282000    számú kommunális adó beszedési számlára.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, melyet  Koroncó Község 11737007-15366708-0378000    számú késedelmi pótlék számlára.

Alkalmazott jogszabályok:

-          A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 24-26 §-ai.

-          Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Szükséges nyomtatvány itt tölthető le.

Adóigazolás kérelem

Kommunális adó bevallás

Oldalainkat 72 vendég és 0 tag böngészi

Kisalföld Hírei

A hírcsatorna nem található.

Időjárás

Látogatók

1172286
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
577
493
1527
1156411
1988
31703
1172286

IP címed: 44.201.72.250
2023-10-04 13:17

A honlap átalakítás alatt áll!!