Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Bodza és Szeder Családi Napközi

BURSA HUNGARICA 2021 FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Koroncó Község Önkormányzata az az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021. évre kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra („A” típusú pályázat) azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1 § (2) bekezdése értelmében nem részesülhet Bursa Hungarica támogatásban a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Jelentkezhetnek továbbá („B” típusú pályázat) az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Koroncói Polgármesteri Hivatalnál (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kell benyújtaniuk a pályázóknak a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5. (csütörtök)

Az Önkormányzat 2020. december 4-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.

Az Önkormányzat döntéséről 2020. december 8-ig (kedd) az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton levélben értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Koroncói Polgármesteri Hivatalban Perjámosi Csabáné igazgatási főelőadótól (tel.: 96/556-606), illetőleg a www.emet.gov.hu internetes címen. A pályázatok elérhetőek a www.koronco.hu weblapon.

Koroncó, 2020. október 5.

Radicsné Kincses Mária s.k.
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP "A"

PÁLYÁZATI ADATLAP "B"

Oldalainkat 51 vendég és 0 tag böngészi

Kisalföld Hírei

A hírcsatorna nem található.

Időjárás

Látogatók

752918
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
124
454
578
748342
3281
15038
752918

IP címed: 54.227.97.219
2021-12-07 01:40

A honlap átalakítás alatt áll!!