Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Bodza és Szeder Családi Napközi

HÍRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Koroncó község közigazgatási területén, a Koroncói Tulipános Óvodában (Koroncó, Rákóczi u. 39. tel.:499-957) az óvodás korú gyermekek beíratásának időpontja a 2018/2019-es nevelési évre (2018.09.01.-2019.08.31.):

 • 2018. április 25. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig
 • 2018. április 26. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óráig

Az óvoda felvételi körzete: Koroncó község közigazgatási területe.

 • Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők) is a fenti időpontokban jelezzék.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett időpontban. Ellenkező esetben a szülő szabálysértést követ el, ellene eljárás kezdeményezhető.
 • A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 29 .
 • A gyermek felvételéről első fokon a körzetes óvoda vezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • a gyermek TAJ-kártyáját
 1. dr. Cseresznyák Klára

                                                                    jegyző

Koroncó, 2018. március 22.

Oldalainkat 144 vendég és 0 tag böngészi

Időjárás

Látogatók

727355
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
347
457
347
723416
9795
15810
727355

IP címed: 3.239.50.33
2021-10-18 16:23

A honlap átalakítás alatt áll!!