Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Hatályos Rendeletek

Bodza és Szeder Családi Napközi

Csapadékvíz elvezetése 2017

Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése

 

A projekt bemutatása

Projekt címe: Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése

 

Kedvezményezett: Koroncó Község Önkormányzata

 

Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007

 

Támogatás összege:100.729.400,- Ft

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

 

Projekt megvalósítási időszak: 2017.07.01. – 2019.07.01.

 

Koroncón természeti adottságai, domborzata következtében a múltban is folyamatos problémákat okozott a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék, mely a kisvízfolyások mellett helyi vízkárokat és belvízelöntéseket okozott. A burkolatlan felületek így további eróziónak vannak kitéve, ami még inkább fokozza az árkokban lerakódó törmelék mennyiségét. A lerakódások miatt a mélyebben fekvő részekben a víz nem tud tovább folyni, így tartósan megmarad és pangásnak indul. A pangó víz a meleg időjárási viszonyok között hamar berothad, és a lakott környezetben kellemetlen bűzt okoz. A talajvíz szintje a nem megfelelő vízelvezetés miatt emelkedik, és a lakóépületek elvizesedését okozhatja. Ez utóbbi már nemcsak anyagi, hanem egészségügyi kockázatot is magában hordoz. Mindezek mellett a burkolt úttestek elöntése is további értékromlást és anyagi veszteséget jelent az önkormányzat számára. Meg kell oldani a lehulló csapadék összegyűjtését és rendezett elvezetését. Különösen Koroncón nagy feladat a belterületi és a külterületi vízrendezés összhangjának megteremtése a Marcal és a Bornát-ér közelsége miatt. Emiatt a csapadékvíz elvezető rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni a megerősített árvízi védmű rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre is. Koroncó község belterületét érintő árvízvédelmi munkák a Vízügyi Igazgatóság beruházásában 2015. évben valósultak meg a Bornát ér új töltés és műtárgyak építésével. A töltésekkel határolt belterületi részeken a belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadóba korlátozott. A település domborzati viszonyai miatt számos alkalommal okozott problémát a hirtelen lezúduló csapadék. Az érintett utcákban a korábban kialakított jelentős részben helyi szikkasztó árkok és különböző méretű és szintbeli elhelyezkedésű kapubejárók alatt levő átereszek vagy áttöltések rossz szintbeli elhelyezése, karbantartatlansága miatt a rendszer nem tudja biztosítani alapvető funkcióját, a belterületi víztöbblet ellenőrzött módon történő elvezetését. Község belterület felszíni vizeinek fő befogadója a Sokoróaljai Bakony-ér és a Bőszedombi (Cseraljai) árok. A Sokoróaljai Bakony-ér tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Bőszedombi (Cseraljai) árok tulajdonosa Koroncó Község Önkormányzata kezelője a Győri Vízi Társulat. A településen összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer nem épült ki. Helyenként burkolt útárkok, szikkasztóárkok, átereszek találhatók, azonban a korábban befejeződött közművesítések a meglévő rendszereket is helyenként megszüntették. A Marcal projekt megvalósításával pedig az ÉDUVÍZIG a töltést keresztező rossz állapotú zsilipeket megszüntette. A mélyebben lévő településrészeken már kisebb csapadék esetén is problémát jelent az összegyülekező víz és befogadóba történő vezetése nélkül elöntéseket okoz. Összegezve a jelenlegi helyzetet kimondható, hogy a település meglévő vízelvezető rendszere teljes rekonstrukcióra szorul, valamint az árkokkal nem rendelkező utcákban is meg kell oldani a vízelvezetést és a befogadóba történő bevezetést. Tervünk szerint az alábbi területeken kívánjuk megvalósítani fejlesztésünket: Bár az egész településre elkészítettük csapadékvíz-elvezetési tervünket jelen projekt keretében csak a legjobban veszélyeztetett településrészeink megóvását szeretnénk megvalósítani: 1. Zrínyi utca 2. Cseralja utca 3. Dózsa Gy. u. átemelő kialakítása 4. Dózsa György utca átemelőtől Tószer utcáig tartó szakasza A vízrendezési létesítmények, vízi medrek, műtárgyak rendszeres műszaki szempontok szerint szükséges karbantartási, fenntartási munkáinak pénzügyi fedezete már hosszú ideje nem áll rendelkezésünkre. Minimális műszaki igény lenne a medrek évenként legalább egyszeri kaszálása, az iszapolások 5-10 éves ciklusidőben történő elvégzése. Forráshiány miatt a vízi medrek benőttsége, ill. a feliszapolódás már olyan mértékű, hogy az alacsony vízhozamok is csak magas vízszinttel vezethetők le, mely adott esetben a területhasználat miatt helyi károkat vagy a vízjogok korlátozását eredményezhetik. A csapadékvíz-elvezetés megoldása közvetetten hat településünk minden lakosa, vállalkozója üzembiztonságára, kiemelten pozitív hatással bír a mezőgazdasággal foglalkozó családi gazdálkodók, ill. kisvállalkozók termelési körülményeinek javulására. Koroncó község életében folyamatos fenyegetettséget jelent a vízelöntés veszélye. Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal fordult elő vízkár, ami a földrajzi elhelyezkedésből, domborzati viszonyokból, és az át nem gondolt összefüggéstelen és nem megfelelő műszaki kialakításból származott.

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi

Időjárás

Látogatók

107506
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
45
502
2280
103127
7165
9485
107506

IP címed: 54.80.103.120
2018-04-22 02:59