Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Hatályos Rendeletek

Bodza és Szeder Családi Napközi

Kommunális adó

Kiterjed Koroncó Község illetékes területén található valamennyi lakásra, illetve olyan beépítetlen telekre, amelyre lakás építhető. Az adókötelezettség kiterjed azokra a község területén található nem magánszemély tulajdonában álló lakásokra is amelyekre nézve magánszemély bérleti jogviszonyt tart fent.

Az adó alanya: Az aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezői jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Ettől a szabálytól a magánszemélyek közös megegyezéssel, írásban megkötött és az adócsoporthoz benyújtott megállapodással eltérhetnek.

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése: Az adófizetési kötelezettség bevallással keletkezik. A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a változás ( keletkezés, megszűnés, tulajdonváltozás, stb. ) bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell a adócsoporthoz benyújtani. A kommunális adót – a benyújtott adóbevallás alapján – az adóhatóság állapítja meg, összegét határozattal közli. Mindaddig, míg a kommunális adójának összege nem változik, újabb határozat kiadásra nem kerül sor.                  A  bejelentési kötelezettség mind az eladót mind a vevőt terheli. Aki bejelentési kötelezettségének  a megadott határidőn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti ki, mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó mértéke: ingatlanonként 9.000,- Ft/év

Az adó megfizetésének határideje: Az adózó kommunális adóját két egyenlő részben, az adóév március 15-ig, valamint  szeptember 15-ig fizetheti meg Koroncó Község 11737007-15366708-0282000    számú kommunális adó beszedési számlára.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, melyet  Koroncó Község 11737007-15366708-0378000    számú késedelmi pótlék számlára.

Alkalmazott jogszabályok:

-          A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 24-26 §-ai.

-          Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Szükséges nyomtatvány itt tölthető le.

Adóigazolás kérelem

Kommunális adó bevallás

Oldalainkat 95 vendég és 0 tag böngészi

Időjárás

Látogatók

281343
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
100
702
2760
276206
13942
9172
281343

IP címed: 3.226.243.130
2019-09-22 01:39